• – Spørsmålet er hvorvidt samlingen har interesse ut over det faglige og kuratoriske? spør kronikkforfatteren om Tangen-samlingen som gis til SKMU. Bildet er fra Bomuldsfabriken i Arendal som stilte ut mange verk fra Tangen-samlingen i 2018. FOTO: Bjelland, Kjartan

Kunstsilo og Tangen-samlingen

Det strides om hvilken verdi Nicolai Tangen’s kunstsamling av nordisk modernistisk billedkunst måtte ha for offentligheten og kommende generasjoner. Ikke målt i kroner og ører, men i kraft av kunsthistorisk relevans ut over den norske periferi.