• Vi kan knapt tenke oss hvor smålåtne forholdene på Sørlandet var på denne tiden, skriver artikkelforfatteren. På bildet: Vilhelm Krag i Havbukta i Ny-Hellesund. FOTO: Wilse

«Sørlandets verste fiende har vært Sørlandet selv»

100 år siden Sørlandsforeningen.