• – Blant annet vil vi beskytte beboerne på Lund, Grim og i Kvadraturen mot fremmedbilisme. Store trafikkmaskiner og trafikkdrivende virksomhet må holdes utenfor boområdene, skriver MDG-politikerne. FOTO: Svela, Elling

Det grønne skiftet er vårt

Det er den drømmen vi bærer på: At Kristiansand kan finne tilbake til sitt grønne hjerte, nå som verden trenger det som mest.