– Men til tross for høy verdiskaping i distriktsnæringslivet, har trenden de siste 60 årene vært at mange flytter fra bygd til by, skriver Torhild Bransdal (KrF) i denne kronikken. – Men til tross for høy verdiskaping i distriktsnæringslivet, har trenden de siste 60 årene vært at mange flytter fra bygd til by, skriver Torhild Bransdal (KrF) i denne kronikken. Foto: NTB

De gode livene i by og land