– Det er på tide å fokusere på kvalitetstid og avslapning og tid til hverandre. Harmoni er etter hvert blitt et fremmedord – både i familiene og i samfunnet generelt, skriver kronikkforfatteren.  – Det er på tide å fokusere på kvalitetstid og avslapning og tid til hverandre. Harmoni er etter hvert blitt et fremmedord – både i familiene og i samfunnet generelt, skriver kronikkforfatteren. Foto: Kjartan Bjelland

4-dagers skoleuke på småskoletrinnet og kvalitetstid med familien