– Med tildelingen til Kilden på 323 millioner og til Kunstsilo på 100 millioner, så har Cultiva egentlig sagt tydelig A og B til utvikling av Odderøya som opplevelsesdestinasjon. Det er opplagt at de nå burde si C ved å tildele minst de omsøkte 60 millionene til det nye formidlingsbygget i Nodeviga, skriver kronikkforfatteren. – Med tildelingen til Kilden på 323 millioner og til Kunstsilo på 100 millioner, så har Cultiva egentlig sagt tydelig A og B til utvikling av Odderøya som opplevelsesdestinasjon. Det er opplagt at de nå burde si C ved å tildele minst de omsøkte 60 millionene til det nye formidlingsbygget i Nodeviga, skriver kronikkforfatteren. Foto: Illustrasjon: Helen & Hard

Odderøya – har man sagt A og B, så er det en god idé å si C...