«Jeg var så redd bestandig!»

«Hadde jeg selv lært mer om hva vonde tanker kan gjøre med en, at det er lurt å snakke med noen, og fått vite når man bør be om hjelp, da hadde jeg kanskje vært på en helt annen plass i den perioden jeg stengte alt inne, og ville dø,» forteller en ung kvinne til forfatter Liv Mørland i prosjektet «Veier til frihet», der bakgrunnen for fortellingene handler om diskriminering. Foto: Shutterstock