Tiltak som Fritidserklæringen hadde ikke vært mulig uten en frivillighet som allerede sto klar til å ta imot enda flere barn og unge, skriver Erna Solberg, Trine Skei Grande og Siv Jensen. Tiltak som Fritidserklæringen hadde ikke vært mulig uten en frivillighet som allerede sto klar til å ta imot enda flere barn og unge, skriver Erna Solberg, Trine Skei Grande og Siv Jensen.

Frivilligheten – sterk, selvstendig og mangfoldig