• Tiltak som Fritidserklæringen hadde ikke vært mulig uten en frivillighet som allerede sto klar til å ta imot enda flere barn og unge, skriver Erna Solberg, Trine Skei Grande og Siv Jensen.

Frivilligheten – sterk, selvstendig og mangfoldig

Frivilligheten er en del av grunnfjellet i et samfunn preget av tillit og toleranse. I regjeringens nye stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken har vi derfor ett overordnet mål: Å legge til rette for bred deltakelse i frivillig sektor.