• – Målsettingen er å få til en utvikling hvor privatbilbruken ikke øker, skriver kronikkforfatterne om byvekstavtalen. FOTO: Kjetil Reite

Byvekstavtalen – et regionprosjekt

Staten har forventninger om at byregionene skal sette sammen en pakke med tiltak som gir nullvekst i privatbilismen. De syv kommunene i Kristiansandsregionen har en felles utfordring med å se helhetlig på areal- og transportsystemet for å unngå en negativ klimapåvirkning.