Et viktig skille mellom bysantinsk og romersk kristendom er forholdet mellom stat og kirke. I Bysants ble keiser og patriark, eller stat og kirke, sett på som to lemmer i samme legeme. Denne forståelsen ble videreført i Russland, skriver kronikkforfatteren. På bildet hilser president Vladimir Putin på Kirill, kirkens øverste leder både i Moskva og Russland Et viktig skille mellom bysantinsk og romersk kristendom er forholdet mellom stat og kirke. I Bysants ble keiser og patriark, eller stat og kirke, sett på som to lemmer i samme legeme. Denne forståelsen ble videreført i Russland, skriver kronikkforfatteren. På bildet hilser president Vladimir Putin på Kirill, kirkens øverste leder både i Moskva og Russland Foto: MAXIM SHEMETOV / reuters / ntb

Hvorfor står vårt naboland Russland så fjernt fra oss kulturelt?