Å styre en ny kommune

Fra møtet 18. desember i fjor, der det nye bystyrets 71 representanter vedtok det første budsjettet for Nye Kristiansand. De seks lederne for den nye kommunens politisk valgte utvalg skriver i denne kronikken om hva de ønsker å oppnå. «Vår viktigste jobb er å sikre at alle innbyggerne får gode tjenester. At våre barn føler seg trygg på skolen, at våre besteforeldre får hjelp når de trenger det, at en byggesøknad blir riktig behandlet og at alle opplever å bo i en god kommune. Alt innenfor «økonomiske rammer,» skriver de. Foto: Janne Birgitte Prestvold

Det har vært mye fokus på hvordan den politiske ledelsen styrer, eller ikke styrer den nye kommunen. I den forbindelse ønsker vi å fortelle innbyggerne om hvordan vi som utvalgsledere jobber og hvordan vi opplever at det er å styre en ny kommune og inn i en pågående pandemi.

Les hele saken med abonnement

Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.