Vi kan ikke avskrive vindkraft framover, men vi kan stille langt strengere krav til nye prosjekter – når det gjelder lokal og regional medvirkning, vektlegging av natur og tiden det tar for å få avklart et prosjekt, skriver Tina Bru og Sveinung Rotevatn. Vi kan ikke avskrive vindkraft framover, men vi kan stille langt strengere krav til nye prosjekter – når det gjelder lokal og regional medvirkning, vektlegging av natur og tiden det tar for å få avklart et prosjekt, skriver Tina Bru og Sveinung Rotevatn. Foto: Torbjørn Witzøe

En strengere vindkraftpolitikk framover