• Man må ikke lage en falsk fortelling om at prosjektet blir samfunnsøkonomisk lønnsomt, eller at det ikke vil få konsekvenser for kommunens økonomi, skriver artikkelforfatteren om Kunstsilo. FOTO: Kjetil Reite

Joda, pengene til kunst­siloen kan brukes til noe annet

Penger brukt på kunstsiloen betyr mindre penger til andre formål som skole og helse. Så enkelt er det.