Det kan være trøst i katastrofelitteraturen

Litteraturen forteller om livet under og etter katastrofer, men i pandemi-klassikeren Dekameronen fra 1300-tallet velger ungdommen å fortelle om noe annet enn pest, død og undergang.

Les hele saken med abonnement