• Over de neste fire årene må sykehuset redusere budsjettet med 200 millioner kroner, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Kjartan Bjelland

Vi jobber langsiktig med sykehusets utvikling

På Sørlandet sykehus jobber vi systematisk, helhetlig og godt med utvikling. Vi har med vår Utviklingsplan 2035 lagt langsiktige føringer om en stødig kurs for sykehusets utvikling i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord.