• «Det tyder (...) på at der vi har hatt Luthersk tankegang og lutherske statskirker, har det påvirket den politiske kulturen og bidratt til Nordens sosialdemokrati, skriver kronikøren. FOTO: Arkiv

Kan religion bidra til å fremme økonomisk vekst?

Er KrF sitt verdisyn forenelig med god næringspolitikk? Eller er det snarere slik at KrFs holdninger, verdisyn og sosialpolitiske engasjement står i veien for økonomisk utvikling?