Det er en nær sammenheng mellom livskvaliteten vår og hvordan vi fungerer seksuelt. Hvordan bli glad i egen kropp, hvordan godta kroppens utvikling og endringer og lære om hva slags sterke følelser som kan oppstå i forhold til det som handler om seksualitet og forelskelse. Den nye læreplanen løfter temaet folkehelse og livsmestring høyt, og inn under dette hører en god og helhetlig seksualundervisning hjemme.

I dagens samfunn vokser mange barn og unge opp med informasjon om dette temaet hentet fra internett, porno er på mange måter blitt nåtidens lettest tilgjengelige seksualopplyser. Her er det prestasjonspreget, ufølsomme og idealiserte bilder av perfekte kropper og samleier. Obligatorisk undervisning og pensum om seksualitet og seksuell helse er så å si fraværende i profesjonsstudiene ved universiteter og høyskoler.

Elisabeth Lindland, MDG. Foto: Privat

I august kom Ungdata-undersøkelsen som viser at hele tolv prosent av jentene og tre prosent av guttene i videregående skole har blitt presset eller tvunget til seksuelle handlinger eller samleie. Rapporten avslører i tillegg at 20 prosent av jentene og åtte prosent av guttene har opplevd ufrivillig seksuell beføling. Dette er svært alvorlige tall som må følges opp. Hvorfor er det blitt slik?

Sex og samfunn publiserte i februar den største kartleggingen av seksualitetsundervisningen i skolen som noensinne har blitt gjennomført, både lærere og elever ble spurt. http://sexogsamfunn.no/wp-content/uploads/2022/02/Rapport-seksualitetsundervisning-i-skolen.pdf

Undersøkelsen konkluderte med at både elever og lærere ønsker en bedre seksualundervisning.

Undersøkelsen konkluderte med at både elever og lærere ønsker en bedre seksualundervisning.

Nesten halvparten av elevene syntes ikke at kvaliteten på seksualitetsundervisningen i skolen var god. 7 av 10 elever rapporterte at de ønsket seg mer seksualitetsundervisning, 89 prosent av jentene. Nær 70 prosent av elevene ønsket å lære mer om alle tema. Hele 66 prosent av elevene sa det var tema de savnet i opplæringen. 8 av 10 elever mente at seksualitetsundervisning var viktig for å få et godt forhold til egen kropp. De som har hatt seksualitetsundervisning, forteller ofte at hovedfokus har vært teknisk informasjon og forebygging av sykdommer og graviditet. Dette er viktige temaer, men bør ikke være eneste fokus. Både elevene og lærerne ønsket opplæring av helsesykepleier eller eksterne aktører.

Tre av fem lærere ønsket mer seksualitetsundervisning i skolen. 69 prosent oppga at de faglig sett var ganske eller meget interessert i seksualitetsundervisning. Kun 22 prosent av lærerne mente at kvaliteten på seksualundervisningen var tilfredsstillende. Kun 12 prosent av lærerne var ganske eller helt enige i påstanden om at de i løpet av sin utdannelse fikk kunnskap om seksualitetsundervisning som de kunne bruke i sin arbeidshverdag.

MDG mener seksualitetsundervisning i 2022 må være oppdatert i innhold og begrepsbruk. Noen viktige aspekt som bør med: Grensesetting, pornografi, prevensjon, sykdomsforebygging, normalisering av seksualitet i alle former, kjønnsidentitet, mangfold i seksualitet, og ikke minst seksualitet som kilde til glede og trivsel.

Den sittende regjeringen ser ikke ut til å følge dette opp i det hele tatt, og det har ikke vært noe tema blant de andre politiske partiene. MDG mener at seksualundervisningen må bli en større del av utdanningsløpet ved de profesjonene som jobber tett på barn og unge, det må utarbeides felles retningslinjer for god seksualundervisning for hele oppvekstfeltet – fra barnehage til VGS. Skolehelsetjenesten må i tillegg bli en fast og naturlig del av seksualitetsundervisningen, og det bør øremerkes midler til kompetanseløft i skolen.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.