Grovt maktmisbruk, gedigent pengesløseri og dårlig resultat