Hva vil en fusjon mellom Agder Energi og Glitre kunne bety for Agder Energi AS i fremtiden, spør forfatteren. På bildet eiermøte i Agder Energi i 2020, med konsernsjef Steffen Syvertsen på podiet. Hva vil en fusjon mellom Agder Energi og Glitre kunne bety for Agder Energi AS i fremtiden, spør forfatteren. På bildet eiermøte i Agder Energi i 2020, med konsernsjef Steffen Syvertsen på podiet. Foto: Kristin Ellefsen

Agder Energi (lokomotivet på Sørlandet) står på spill!