Afrika er et viktig marked for norsk makrell i perioder med høye kvoter og lave priser. Uavhengig av kvotenivået er markedene i Vest-Afrika viktig for den aller minste makrellen. Typisk er eksportprisen til Vest-Afrika lavere enn til andre eksportmarked.

Brexit har skapt utfordringer for ressursforvaltning og soneadgang. Makrellsesongen er blitt lengre etter at norske fartøy mistet adgang til å fiske i britisk økonomisk sone.

Cameroon eller Kamerun på norsk er et betydelig marked for makrell sammen med andre vestafrikanske marked som Nigeria, Ghana, Benin og Gabon. På grunn av høye makrellpriser er eksporten til disse markedene begrenset i år.

foto
Finn-Arne Egeness er bransjeanalytiker på sjømat i Nordea. Foto: Marius Fiskum

D-vitamin. En av mange gevinster med å konsumere makrell er et høyt innhold av D-vitamin. D-vitamin spiller en viktig rolle i kalsiumbalansen i kroppen og avgjørende for et sunt skjelett.

Enighet er alt annet enn riktig ord når det gjelder kyststat-forhandlingene og fordelingen av totalkvoten for atlantisk makrell. Fisket har derfor vært høyere enn anbefalt de siste årene. Det forklarer hvorfor makrellen har mistet MSC-godkjenningen.

Førstehåndsverdien av makrell har steget jevnt og trutt de siste årene. I fjor ble det landet makrell for nærmere 3 milliarder norske kroner fra norske fartøy. Dersom fiskeflåten fisker hele kvoten i år og det ikke skjer store endringer i markedet, vil førstehåndsverdien bli rekordhøy i 2022.

Grønland fisker også makrell. Begrepet «grønn» ble imidlertid brukt for å friste nordmenn til å reise hit i gamle dager. «Hvit» hadde kanskje vært mer dekkende.

Handelsstatistikken forteller at makrell er vår tredje viktigste art målt i eksportverdi, kun slått av laks og torsk. Store landinger av makrell også fra utenlandske fartøy forklarer den høye eksportverdien. I fjor ble det eksportert makrell fra Norge for nærmere 6 milliarder norske kroner.

Indonesia er voksende marked for norsk makrell. Landet er først og fremst et foredlingsmarked. I fjor ble det eksportert 6 000 tonn makrell til Indonesia, en økning på nærmere 30 prosent.

Japan er det største konsummarkedet for norsk makrell. Utvalget av makrell i dagligvarehandelen er imponerende og langt mer enn den norske makrell i tomat-varianten.

Kina er et stort eksportmarked. Landet er primært et foredlingsmarked for makrell. Konsumet i Kina er imidlertid økende, blant annet på grunn av framveksten til det japanske kjøkkenet i hele Asia.

Lang holdbarhet har ikke makrell og annen pelagisk fisk. Fettinnholdet gjør at den harskner fort etter tining. Alle vet at hermetisk makrell i tomat smaker best når den spises rett etter åpning.

Midtøsten og Afrika er de viktigste markedene for makrell fanget av fartøy fra EU. Det viktigste markedet for norsk makrell er Asia. Island eksporterer mest til Øst-Europa.

Norsk opprinnelse er essensielt når Norges Sjømatråd driver generisk markedsføring av norsk makrell, særlig i Sør-Korea har «Seafood from Norway» stor betydning for makrellen.

Omega 3. Makrellen har et høyt innhold av Omega 3, det er viktig for immunforsvaret.

Pelagisk fisk er en felles betegnelse på arter som sild, makrell og lodde. Ingen fanger mer makrell enn fartøygrupper pelagisk ringnot. Fartøygruppen fisker rundt 70 prosent av den norske makrellkvoten.

QR-kode. Forbruker ønsker mer og mer informasjon om maten de spiser. Da er QR-koder en enkel inngangsport for å få mer produktkunnskap.

Restråstoff er en viktig gevinst med å filetere makrellen før eksport. Tar vi høyde for ESG og tilnærmingen til sirkulærøkonomi bør omtrent all makrellen i framtiden fileteres før eksport.

Sør-Korea har vokst kraftig og er i dag ett av de viktigste markedene for norsk makrell. I fjor hadde ingen markeder større verdi enn nettopp Sør-Korea i den norske eksportstatistikken.

Tsunamien i Japan i 2011 ødela både fisk på lager og store deler av den lokale kystflåten. Fiskeflåten snakker derfor enda om de høye makrellprisene i 2011.

USA er ett av de best betalende markedene for norsk makrell. Hittil i år er snittprisen til USA 11 prosent høyere enn til andre marked.

Vanskelig er et naturlig stikkordet når kyststat-forhandlingene skal beskrives. Heller ikke i år ble man enig om fordeling av totalkvoten. Det må man for å høste på et nivå som gir maksimalt vedvarende utbytte over tid og for å sikre høyest mulig pris per kilo.

WTO setter tolltariffene på handel med sjømat dersom man ikke har forhandlet fram egne handelsavtaler.

X-ray eller laser er et av flere verktøy for å identifisere bein i fisk. Makrellen inneholder langt flere bein enn mange andre arter.

Yankees er et kallenavn på amerikanere. I fjor ble det eksportert 8 500 tonn fryst makrell til USA, tilsvarende 2,2 prosent av den norske eksporten av fryst makrell.

Zuluriket var en stat av zuluer i det som i dag er Sør-Afrika. Sør-Afrika importerte i fjor 130 tonn fryst makrell fra Norge. Prisen på makrellen til Sør-Afrika er langt høyere enn til Vest-Afrika. Eksportmengden er imidlertid marginal.

Ærlighet varer lengst. Fiskejuks må bort, også i pelagisk sektor.

Østen er et viktig marked for makrell. Norge skiller det fra andre fangststasjoner fordi vi evner å selge en betydelig andel av fisken til de best betalende markedene i nettopp Østen.

Ålesund er en viktig «makrell-by», her finnes både fiskefartøy, foredlingsanlegg og eksportører som alle lever av og kanskje også for makrellen.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.