Drømmeyrket, sier mange, er å være lærer om sommeren og bjørn om vinteren. Et uttrykk som kanskje i utgangspunktet er ment å være morsomt, men som etter å ha hørt det noen 100 ganger, så blir man lei. Som lærer. Lei og trist. Og til slutt forbannet, skriver artikkelforfatteren. Drømmeyrket, sier mange, er å være lærer om sommeren og bjørn om vinteren. Et uttrykk som kanskje i utgangspunktet er ment å være morsomt, men som etter å ha hørt det noen 100 ganger, så blir man lei. Som lærer. Lei og trist. Og til slutt forbannet, skriver artikkelforfatteren. Foto: NTB

Lærer om sommeren, bjørn om vinteren