– Å jobbe for at alle innbyggere er inkludert og verdsatt uansett kjønn, etnisk eller religiøs bakgrunn, seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet eller funksjonsevne – er det viktigste arbeidet kommunen kan gjøre for å forebygge og forhindre hatefulle ytringer og hatkriminalitet, skriver forfatterne. Bildet er fra Markensgate i Kristiansand en sen kveld. – Å jobbe for at alle innbyggere er inkludert og verdsatt uansett kjønn, etnisk eller religiøs bakgrunn, seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet eller funksjonsevne – er det viktigste arbeidet kommunen kan gjøre for å forebygge og forhindre hatefulle ytringer og hatkriminalitet, skriver forfatterne. Bildet er fra Markensgate i Kristiansand en sen kveld. Foto: Kjartan Bjelland

Hat mot minoriteter – en alvorlig trussel mot demokratiet