• Slik så Øvre Jegersbergvann (Papirmøllevann) i Jegersberg sent i juli 2018. FOTO: Rune Øidne Reinertsen

Klimaveikart Agder viser veien til lavutslippssamfunnet

Klimaendringene er en global utfordring som også påvirker vår landsdel og våre liv.