Jeg håper likevel dette svaret på hans innlegg i Fædrelandsvennen (13. juni) vil dempe bekymringen.

Agder-kommunene mister ikke kontrollen over Agder Energi. Vi deler eierskapet i et fusjonert selskap med Glitre-eierne, men Agder-kommunene står fortsatt med 60 prosent av den kommunale eierandelen. Vi har et minoritetsvern som gjør at vi med 25 prosent av eierskapet kan nedlegge veto og vi beholder hovedkontoret og ledelsen av vannkraft og kraftforvaltning her i Agder.

Liland er bekymret for at vi vil måtte stå med lua i handa overfor Østlandet og Oslo. Den eneste medeieren med Oslo-adresse er Statkraft, som i dag eier 45,5 prosent av aksjene i Agder Energi. I et fusjonert selskap vil Statkraft eie om lag 33 prosent, og vil dessuten ikke ha de vetorettigheter selskapet har i dag.

Liland mener vi «bytter magasinkraft» med elvekraft, som han mener er lite verdt. Han viser til Hafslund Eco som eksempel på et selskap som går motsatt vei. Faktum er at Hafslund Eco i 2019 ferdigstilte Norges største elvekraftverk, Vamma 12. Begrunnelsen var blant annet at man får større fleksibilitet, noe vi også har argumentert med rundt Glitres elvekraftverk. Hafslund ECO har også andre store elvekraftverk.

Både Agder Energi og Glitre Energi har elvekraftverk som ligger i store regulerte vassdrag med større vannkraftreguleringer i øvre del. Steinsfoss kraftverk i Otravassdraget, Laudal kraftverk i Mandalsvassdraget og Rygene kraftverk i Arendalsvassdraget er eksempler på elvekraftverk som eies av Agder Energi. Agder Energi har relativt sett flere kraftverk med høy reguleringsgrad, men dette har Agder Energi sine eiere blitt kompensert for ved beregning av det økonomiske bytteforholdet.

Han mener en fusjon med Glitre kan føre til at kraften fra Agder forsvinner ut av Agder gjennom utenlandskabler. Det er ingen sammenheng mellom fusjonen og utenlandskablene. De utenlandskablene vi har i dag går først og fremst fra Agder, ingen går fra Buskerud. Dessuten er det Statnett som bestemmer kraftflyten i forbindelsene, ikke Agder Energi eller Glitre.

Liland ser ikke noen oppsider ved fusjon, skriver han. At en økning i utbyttene på 10-15 prosent ikke er en oppside, er det vanskelig å forstå. Det er identifisert 2,5 mrd. kr i fusjonsgevinster fra eksisterende virksomhet, noe som er et forsiktig anslag på de samlede fusjonsgevinstene. Verdien av ny virksomhet og forbedringen i finansiell løfteevne er ikke hensyntatt i dette tallet. En fusjon vil gi en større økonomisk «kake» til fordeling enn hva som er tilfellet ved alenegang, og det samlede forventede utbyttet til hver enkelt aksjonær og eierkommune vil derfor øke.

Norsk kraftbransje er historien om vellykkede fusjoner, fra om lag 900 selskaper i 1945 til om lag 300 på 2000-tallet og enda færre i dag.

Det er arbeidet over flere år med å finne en god løsning for selskapet i et marked som utvikler seg raskt inn i det grønne skifte. Dette har også vært helt i tråd med eiermeldingen til Agder-eierne. Det har vært en inkluderende og åpen prosess hele veien, med en omfattende dokumentasjon. Vi skjønner at dette ikke er en lett beslutning, men både styret, Agder-eiernes arbeidsutvalg og de tillitsvalgte har enstemmig anbefalt fusjon. Det er fordi vi mener fordelene ved en fusjon er større enn risikoen ved alenegang.

Norsk kraftbransje er historien om vellykkede fusjoner, fra om lag 900 selskaper i 1945 til om lag 300 på 2000-tallet og enda færre i dag. Dette er historien om bærekraftig videreutvikling som handler om å finne sammen med andre for det felles beste.

En fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi er viktig for selskapets videre utvikling og for regionen.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.