– Jeg drømmer om en barnehage hvor de ansatte har tid til å delta i lek sammen med barna, og ikke en barnehage hvor barn må tåle å stadig bli avvist fordi de ansatte ikke har tid til å leke med bare én, fordi de samtidig har eneansvar for 13 andre, skriver forfatteren. – Jeg drømmer om en barnehage hvor de ansatte har tid til å delta i lek sammen med barna, og ikke en barnehage hvor barn må tåle å stadig bli avvist fordi de ansatte ikke har tid til å leke med bare én, fordi de samtidig har eneansvar for 13 andre, skriver forfatteren. Foto: Heiko Junge / SCANPIX

Drømmen om økt grunnbemanning i barnehagen