Vern villaksen og havmiljøet

Vi trenger en strengere beskyttelse av det maritime biologiske mangfoldet enn dagens regelverk. Rømningssikre og langt mindre forurensende anlegg må være minimumskrav, skriver forfatterne. Foto: Gorm Kallestad / NTB