Min skepsis er betydelig i forhold til fusjon mellom Agder Energi (AE) og Glitre Energi (GE). Vannkraft, verdien på magasinkraft og bytteforholdet i avtalen gjør at Agder kommer dårlig ut. AE er eier av ca. 50 vannkraftverk. Nær sagt all verdi til AE er knyttet til vannkraft, og overskuddet til AE er i disse dager rekordstort. Etter skatt var overskuddet i 2021 på 1923 millioner kroner. Ved fusjon skal det deles med flere.

I dag har selskapet AE (oss) 75 prosent av verdiene i vannkraft. Etter fusjon faller dette til 68 prosent. Den relative prosentandelen går ned. Dette kan koste AE mange milliarder. Agder-eierne kan redusere sine verdier med 10 milliarder kroner eller mer. Som ledd i fusjonsforhandlingene har 2 meglerhus (SEB og Swedbank) jobbet med verdisetting av selskapene. Det overrasker at meglerhusene verdsetter med en differanse på 10 milliarder bare på vannkraften. Forhandlingsutvalget velger det laveste av alternativene, og GE-eierne er muligens i ferd med å sikre seg en gullkantet fusjonsavtale. Kommunedirektøren i Grimstad kommune uttaler i saken, sitat: «Det hadde likevel vært enda lettere å akseptere bytteforholdet dersom beregningene hadde gitt bedre utslag for Agder Energis eiere».

Angående kraftpriser og vannkraft, hadde NRK samtale med Eivind Reiten (tidligere Norsk Hydro-sjef) den 3. juni. Som olje- og energiminister stod han bak energiloven. Reiten sier at mens det tidligere var atomkraft og kullkraft, ser vi en totalomlegging til det grønne skiftet. Markedet må prises på en helt annen måte i fremtiden, sier Reiten. Han uttaler at energiavtalene mot Europa er utdaterte. Han sier, sitat: «Norge har en vannkraft som vi kan slå av og på, mens sol- og vindkraft har helt andre premisser, unikt.» Reiten presiserer at i den perioden vi er inne i nå, så stiger verdien av norsk vannkraft betydelig. Han mener vi bare har sett starten av endringer i Europa og at vannkraften blir svært verdifull. Vi må slett ikke selge oss ned i prosentandel vannkraft.

GE sin kraftproduksjon kommer fra elvekraft / vassdrag, AE sin kraft kommer fra magasinkraft. En signifikant forskjell. GE er store i for eksempel fiber og er verdsatt til i overkant 3 milliarder. Er det nødvendigvis så fremtidsrettet? Fiber er kanskje gårsdagens gamle telefonlinjer når 5G får dominere. Det er lenge siden fasttelefonen nå. Med elvekraft og stor fiberportefølje vil jeg si at GE må ha hatt svært gode forhandlere i avtalen som nå ligger på bordet.

Med elvekraft og stor fiberportefølje vil jeg si at GE må ha hatt svært gode forhandlere i avtalen som nå ligger på bordet.

Å slå sammen to selskaper virker til å skulle gjøre alt mye bedre … Hvorfor det? Vi kjenner flere historier på at store selskaper også blir brutt opp og at dette har gitt store gevinster. AE-styret og den unge konsernsjefen ønsker å gjøre nye grep for AE, og uttaler at dette er rett tid å fusjonere på. Med de voldsomme endringene i kraftmarkedet er jeg slett ikke sikker på det samme. En ting synes imidlertid sikkert, vår unike vannkraft vil bli svært verdifull.

Professor Roy Mersland, professor ved UiA, nevnte flere forhold som gjorde ham skeptisk. Han uttrykker at han velger «å stole på styret i selskapet».

Professor Mersland uttaler at han ikke på noen måte kan se at fusjonsgevinstene i seg selv er en sterk begrunnelse for fusjonen. Da avtalen ikke peker spesielt på synergigevinst er også professoren forundret over at det i avtalen legges opp til en fusjonsgevinst på 2,5 milliarder, og at dette er penger som skal brukes før de er tjent. Spesielt er det at det er GE som får sin del av disse pengene på dag 1 av fusjonen, det gjør ikke AE. Han nevner at bare dette ene kan oppfattes som et insitament for GE til å gå inn for avtalen. Han mener at AE vil klare seg like greit uten å fusjonere.

NRK, 3. mars 2010: Har tapt milliarder på salg!

Sørlandskommunene som solgte aksjene i AE på 2000-tallet tapte milliardbeløp, sier seniorforsker Roger Normann ved Agderforskning.

Argumentagder.no nov 2020, sitat: AE har vært en gullgruve med aksjeutbytte på 400 til 900 millioner hvert år. Kristiansand tapte på salget omtrent 400.000 hver dag i snart 20 år og for Agder-kommunene blir det ca. 800.000. Dette er midler som de folkevalgte kunne brukt til velferd – og kultur.

Rådgivere, politikere, styremedlemmer m.fl. trodde fullt og fast på det som dessverre endte med store tap.

Sammendrag: Energi og spesielt magasinkraft er verdifullt. Verdivurderinger er sprikende. Bytteforholdet virker svakt for Agder-eierne. Det viktigste argumentet fremlagt for fusjon er å bli større og kunne investere mer, dette er ikke nok. Det burde vært flere og mer konkrete synergieffekter og planer for fremtiden. De store tapene kommunene har hatt før bør gjøre oss svært varsomme.