Villreinen er nå på den nasjonale rødlista

På begge sider av Setesdalen finner vi villreinområder, og her finner vi de sørligste villrein i Europa. Setesdal Ryfylke er landets nest største villreinområde, etter Hardangervidda, skriver forfatteren. Foto: Eirik Vigsnes