Internasjonal solidaritet inn i evigheten – eller konkret støtte til grasrota?