For hver krone strømprisen på Norpol øker, tar staten inn 25 øre ekstra i moms. Grunnlaget for momsberegningen er bruttopriser, altså prisen før strømstøtten er trukket fra. Slik er det jo ikke når en vare ellers blir satt ned i pris. Da reduseres momsbeløpet i samsvar med prisnedsettelsen på varen eller tjenesten. Men det gjelder altså ikke for strøm. Forenklet sagt, jo høyere strømprisen er på de europeiske markedene, jo mer hover staten v/regjeringen inn i moms.

Hvorfor er det slik? Jo, fordi regjeringen har bestemt at det skal det være slik. Er det så mulig å endre på dette? Ja visst, og det bør være enkelt. Frem til for i overkant av 20 år siden var det norske momssystemet, eller mer korrekt, merverdisystemet, ganske rigid. Merverdiavgiftssystemet kunne det ikke gjøres noe med, men så glapp prinsippene for byråkratene i Finansdepartementet. Regjering og storting fant ut at noen endringer burde skje, og de har skjedd. I dag er det ulike momssatser på forskjellige områder. Momsgrunnlaget er blitt utvidet, men satsene på matvarer er bla. redusert i forhold til tidligere. Likeledes er det kommet en momskompensasjonsordning for frivillige organisasjoner. Men at statens samlede momsinntekter stort sett har økt fra år til år er det neppe tvil om. Det har kanskje vært både nødvendig og naturlig.

Hvorfor er det slik? Jo, fordi regjeringen har bestemt at det skal det være slik.

Men så oppstår det en helt ny situasjon. Både strømpriser og drivstoffpriser nærmest eksploderer. Det samme gjør statens momsinntekter fra disse sektorene. Er det naturlig, nødvendig og riktig? Jeg mener at det ikke er det.

Regjeringen kan på et hvilket som helst tidspunkt endre momssatsene så sant de får flertall for det i Stortinget, og det tror jeg vil være ganske enkelt å få til, i alle fall på strøm. Det eneste som synes å mangle, er vilje til å gjøre det.

For hver krone drivstoffprisen har steget har staten tatt inn 25 øre ekstra i moms. Har prisen økt med 4 kroner per liter har staten innkassert 1 kr ekstra i moms. Det samme gjelder, som sagt, også for strøm. Dette blir det mange ekstra kroner av i løpet av ett år. Penger som ingen hadde regnet med bare for et par år siden. Alt går som ekstrainntekter rett i statskassa. Equinor presenterte nettopp resultatet sitt for 2. kvartal. Et av de beste resultatene noensinne. Det skal utbetales ekstra utbytte til aksjonærene. Staten eier 67 % av selskapet og får sin andel. I tillegg forfaller en skatteregning til staten på 77 milliarder kroner. I tillegg kommer skatten fra andre oljeselskaper. Petero, som styrer statens direkte eierskap i oljefeltene i Nordsjøen, snakkes det lite om. Kanskje beløpene er like store, eller større, der? Uansett, til sammen dreier det seg om enorme beløp. Mye større enn noen gang tidligere i historien.

Staten, kommuner og fylkeskommuner eier over 90 % av de norske kraftselskapene. Det er ikke utlendinger som tjener enorme beløp på salget av dyr strøm til norske husstander og bedrifter. Det er «fellesskapet», det vil si det offentlige Norge, som tjener disse pengene. Hvor mange det er i dag som føler seg forlatt av «fellesskapet» skal jeg ikke si noe om, men jeg tviler på at familier og bedrifter som sliter med å betale regningene i dagens situasjon synes de har så mye å takke «fellesskapet» for, i dette tilfellet representert ved regjeringen. Jeg tror heller de føler seg forlatt og plassert i det som føles som en villet utestengelse fra regjeringens side fra det livet de ønsket seg og trodde på frem til strømpriser og andre priser nærmest eksploderte.

Er dette virkelig så vanskelig å ordne opp i for regjeringen slik at det monner for familier og bedrifter som ikke vet hvordan de skal klare å betale de neste regningene? Pengene er jo der. Det er jo det offentlige Norge som har fått kanskje så mye som 95 % av inntektene fra de økte prisene på strøm og drivstoff. Jovisst er det bra med økte inntekter til oljefondet, men noen milliarder mindre i et år med offentlige inntekter skyhøyt over det normale hadde vel neppe skapt en katastrofe for våre fremtidige pensjoner?

Nei, kjære regjering, kom med løsninger nå. Slutt å snakke om at løsninger må vurderes i forbindelse med neste års statsbudsjett. Det er nå pengene renner inn i statskassa, og etter hvert også i andre «offentlige kasser». Alt kan nok ikke løses, men mye kan løses dersom det er vilje til å ville det. Jeg synes «vanlige folk» har ventet lenge nok. Det som trenges nå er handling. Det holder ikke lenger å si: «Regjeringen følger situasjonen nøye». Gjør noe som monner, og gjør det fort!

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.