– Tiltakene i koronakrisen har forsterket oljekrisen og i tillegg utløst en stor økonomisk krise i mange sektorer. Samtidig har koronakrisen vist at våre politikere i Norge har viljen og evnen til å handle når det trengs, skriver kronikkforfatterne. – Tiltakene i koronakrisen har forsterket oljekrisen og i tillegg utløst en stor økonomisk krise i mange sektorer. Samtidig har koronakrisen vist at våre politikere i Norge har viljen og evnen til å handle når det trengs, skriver kronikkforfatterne. Foto: Hans O. Torgersen, Aftenposten POOL

Fire kriser og et grønt håp