• Kongsgård/Vige er allerede regulert til havn. Konteinerne kunne vært flyttet i morgen, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Samuelsen, Kjetil

Vet nok til å si ja

Onsdag er konteinerhavn i Kristiansandsregionen nok en gang på bystyrets bord. Saken er nå godt nok belyst til å si ja til Kongsgård/Vige. Ytterligere forsinkelser er uheldig for næringslivet.