• – Det påstås at det føres kontroll og at ingen miljøødeleggelse foregår, men vi får ingen beviser for dette, skriver innsenderne. (Illustrasjonsbilde - arkiv) FOTO: Holvik, Sondre Steen

Hvem passer egentlig på hvem i de offentlige korridorer?

Det finnes rutiner for kontrollansvar i de offentlige etater. nsvarsfordelingen mellom fylkesmann, kommuneadministrasjon og politikere er i utgangspunktet klar, og ment å gi trygghet til oss innbyggere om at uregelmessigheter blir fanget opp.