• Imens demonstrerer tusenvis av norske skolebarn sammen med millioner andre en rekke steder i verden. Engstelige unge. De krever politisk handling. De krever radikale tiltak, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Jan Oddvar Eide

Klimadepresjon

FNs klimarapporter tegner et stadig dystrere bilde. Vår klode er i fare. Den er overbelastet av oss mennesker.