Talet på utanlandske studentar og forelesarar aukar. Stadig meir undervising blir gitt på engelsk, på alle utdanningsnivå. Lærebøker og annan litteratur er oftare på engelsk, og stadig meir forsking blir publisert på engelsk, skriv kronikkforfattaren, som leiar komiten på Universitetet i Agder som nå skal revidere sine språkpolitiske retningslinjer. Talet på utanlandske studentar og forelesarar aukar. Stadig meir undervising blir gitt på engelsk, på alle utdanningsnivå. Lærebøker og annan litteratur er oftare på engelsk, og stadig meir forsking blir publisert på engelsk, skriv kronikkforfattaren, som leiar komiten på Universitetet i Agder som nå skal revidere sine språkpolitiske retningslinjer. Foto: Richard Nodeland

Universitetet har ansvar for norsk fagspråk