– Samfunnsskapte problemer som overvekt hos 2 av 3 voksne kan i likhet med en viruspandemi kun løses med at vi står sammen. Nå har vi øvd på og blitt gode til det siden mars 2020, noe som lover godt for fortsettelsen, skriver direktøren for folkehelse i Agder, Vegard Nilsen. – Samfunnsskapte problemer som overvekt hos 2 av 3 voksne kan i likhet med en viruspandemi kun løses med at vi står sammen. Nå har vi øvd på og blitt gode til det siden mars 2020, noe som lover godt for fortsettelsen, skriver direktøren for folkehelse i Agder, Vegard Nilsen. Foto: Shutterstock

Kan vi lære noe av pandemihåndteringen for å snu fedmeutviklingen?