• De to store, rødlistede askene i Vabua. Treet til høyre, som er hult og har mye død ved, har en omkrets på 6,4 m og er blant de største i landet. I bakken ses to kortnebbgjess som ble klekket på forsommeren, trolig på Svalbard. De har holdt seg i bakken i to uker på grunn av det frodige, grønne gresset i Vabua, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Terje Sødal

Vabua og rødlistet naturmangfold

De to store, gamle og rødlistede asketrærne i Vabua på Lund er bolig for mange andre hensynskrevende arter. Den planlagte blokkbebyggelsen langs Østerveien vil redusere soleksponeringen til askene, og kan føre til at sjeldne arter dør ut eller forsvinner herfra.