• Ved å ta i bruk det store arealet som ligger klart og opparbeidet etter pukkverksdriften ved Ringknuten, og som er regulert til havn i dag, kan containerhavna flyttes umiddelbart til Kongsgård-Vige, skriver artikkelforfatterne. FOTO: Samuelsen, Kjetil

Venstre vil ha en bærekraftig havn

Venstre støtter forslaget om å flytte containerhavna fra Lagmannsholmen til Kongsgård-Vige. Det vil være viktig for byutviklingen av sentrum i fylkeshovedstaden Kristiansand.