– Mange med rusbakgrunn oppgir selv at de sliter med sosial angst, da kan et trygt fellesskap der du vet at andre har samme bakgrunn være en avgjørende faktor. I våre fritidstilbud har vi god tid, fellesskapene blir styrket hvis flere blir værende over mange år, skriver kronikkforfatterne. – Mange med rusbakgrunn oppgir selv at de sliter med sosial angst, da kan et trygt fellesskap der du vet at andre har samme bakgrunn være en avgjørende faktor. I våre fritidstilbud har vi god tid, fellesskapene blir styrket hvis flere blir værende over mange år, skriver kronikkforfatterne. Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Livreddende fritidsaktiviteter