– Det var protester i 2016 også – mot å bygge ned matjorden på Eg, men i mye mindre skala enn det er i 2021. Det er det gode grunner til, skriver kronikkforfatteren. – Det var protester i 2016 også – mot å bygge ned matjorden på Eg, men i mye mindre skala enn det er i 2021. Det er det gode grunner til, skriver kronikkforfatteren. Foto: Jacob J. Buchard

De problematiske Egsjordene