– De planlagte anleggene vil dekke et sjøareal på godt over 200 daa i den aller innerste skjærgården ved naturreservatet Herøya og lenger ute innenfor Songvår og Udvår, skriver forfatterne. Bildet viser Songvår fyr. – De planlagte anleggene vil dekke et sjøareal på godt over 200 daa i den aller innerste skjærgården ved naturreservatet Herøya og lenger ute innenfor Songvår og Udvår, skriver forfatterne. Bildet viser Songvår fyr. Foto: Songvår fyrs venneforening

Ingen nye oppdrettsanlegg øst for Lindesnes!