• Den ene grunneier settes opp mot den andre. Det jobbes raskt og enkeltvis, sannheter fordreies og framføres stykkevis og delt eller forties, mener kronikkforfatteren. FOTO: Tore André Baardsen

Vindturbiner i Indre Agder - våkn opp!

Etter flere meningsytringer og avisinnlegg med planer om store vindparker I Sør-Norge, etterlyser jeg nå et aktivt politisk engasjement fra kommunestyrene i Indre Agder.