Avspark for nytt politidistrikt 1. mars betyr også at den nye organiseringen av Agder politidistrikt iverksettes, skriver Kirsten Lindeberg. Her på et bilde fra 2016 da hun la frem sitt forslag til ny organisering av politistasjoner og lensmannskontorer i Agder. Avspark for nytt politidistrikt 1. mars betyr også at den nye organiseringen av Agder politidistrikt iverksettes, skriver Kirsten Lindeberg. Her på et bilde fra 2016 da hun la frem sitt forslag til ny organisering av politistasjoner og lensmannskontorer i Agder. Foto: Vegge, Tormod Flem

Vi vil levere bedre polititjenester