• Den store byen er trygg på seg sjølv, og han tillet og oppmodar det kulturelle mangfaldet, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Tormod Flem Vegge

Ein sjanse til å vere raus

Nye Kristiansand og nye Lindesnes bør vedta at dei skal vere språknøytrale. Slik viser dei rausheit, og dei hever seg over det trongsynte og provinsielle.