–  Politireformen er et svar på den endrede kriminaliteten vi ser i Norge. Utvikling i politiet er ønsket og er nødvendig for å levere polititjeneste med god kvalitet, skriver kronikkforfatter Odd Nordmo (H), pensjonert politistasjonssjef.  – Politireformen er et svar på den endrede kriminaliteten vi ser i Norge. Utvikling i politiet er ønsket og er nødvendig for å levere polititjeneste med god kvalitet, skriver kronikkforfatter Odd Nordmo (H), pensjonert politistasjonssjef. Foto: Kjartan Bjelland

Positiv utvikling for politiet i Kristiansand