• – Politireformen er et svar på den endrede kriminaliteten vi ser i Norge. Utvikling i politiet er ønsket og er nødvendig for å levere polititjeneste med god kvalitet, skriver kronikkforfatter Odd Nordmo (H), pensjonert politistasjonssjef. FOTO: Kjartan Bjelland

Positiv utvikling for politiet i Kristiansand

Færre tjenestesteder betyr ikke mindre politi. Kristiansand har de siste år fått 68 nye årsverk til politiet, dette betyr noe positivt for kommunens innbyggere. Endel blir nok synlige, men like viktig er det at flere i politiet nå jobber med overgrep mot barn, direkte eller på nett.