• – Selvhjelpsbevegelsen Anonyme Alkoholikere og Anonyme Narkomane har i lang tid brukt sponsor, eksemplifiserer kronikkforfatteren, som er er tilhenger av at egenkunnskap kan være et viktig supplement til tradisjonell kompetanse. FOTO: JACOB BUCHARD

Mentor-virksomhet i helse og sosialtjenesten

Hensikten med denne artikkelen er å beskrive betydningen av mentorvirksomhet. Hva er en mentor?