– Selvhjelpsbevegelsen Anonyme Alkoholikere og Anonyme Narkomane har i lang tid brukt sponsor, eksemplifiserer kronikkforfatteren, som er er tilhenger av at egenkunnskap kan være et viktig supplement til tradisjonell kompetanse. – Selvhjelpsbevegelsen Anonyme Alkoholikere og Anonyme Narkomane har i lang tid brukt sponsor, eksemplifiserer kronikkforfatteren, som er er tilhenger av at egenkunnskap kan være et viktig supplement til tradisjonell kompetanse. Foto: JACOB BUCHARD

Mentor-virksomhet i helse og sosialtjenesten