• Under og Kunstsilo representerer begge prosjekt som har internasjonal attraksjonskraft, skriver artikkelforfatterne. FOTO: Damsgaard, Vegard

Kunstsilo er god næringspolitikk

Fylkestinget og Kristiansand kommune bør gå inn for å øke årlig driftstilskudd til Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo. Det er en god investering i å fortsette den gode trenden og positive utviklingen landsdelen nå er inne i.