• – De moderne flatehogstprinsipper, basert på flatehogst og tilplantning med gran, har som følge av den tette skogen, drept skogtypenes naturlige vegetasjoner, skriver kronikkforfatteren.

Skogbruk og klima

Det er en misforståelse at det er verdens skoger som skal bøte på de skader som økt CO2 innhold i atmosfæren impliserer.