– Man godtar en propagandafortelling om at dette er et nødvendig miljøtiltak, fordi utbygging av firefelts vei også vil tilrettelegge for gang- og sykkelstier, samt kollektivtraseer, skriver kronikkforfatteren om byvekstavtalen. – Man godtar en propagandafortelling om at dette er et nødvendig miljøtiltak, fordi utbygging av firefelts vei også vil tilrettelegge for gang- og sykkelstier, samt kollektivtraseer, skriver kronikkforfatteren om byvekstavtalen. Foto: Kjetil Reite

Bygg to-fils ytre ringvei – dropp Gartnerløkka!