• – Man godtar en propagandafortelling om at dette er et nødvendig miljøtiltak, fordi utbygging av firefelts vei også vil tilrettelegge for gang- og sykkelstier, samt kollektivtraseer, skriver kronikkforfatteren om byvekstavtalen. FOTO: Kjetil Reite

Bygg to-fils ytre ringvei – dropp Gartnerløkka!

Stortingets flertall sa torsdag ja til utvidelse av bompengeperioden for E39 over Gartnerløkka – mot Rødts stemme. Denne Norges dyreste veistump er et prosjekt som er en elendig miljøløsning med et arealmessig og økonomisk samfunnssløseri som nå må stoppes.